به گزارش روز شنبه شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری هشتاد و دومین جلسه شورا اظهار داشت: در آغاز این جلسه محمد مهدی زاده مدیرکل انتقال خون استان تهران به مناسبت روز اهدای خون در صحن شورا حاضر خواهد شد و یک گزارش در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در شهر تهران ارائه خواهد کرد.

نادعلی با بیان اینکه در این جلسه، سیزدهمین صورتجلسه نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران بررسی می شود، افزود: طرح الزام شهرداری تهران به ارائه طرح جامع زیباسازی شهر و لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمد ۲۳ سازمان و شرکت شهرداری تهران نیز بررسی خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: انتخاب یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر برای نظارت و حین انجام کار و وظایف و عملیات هیات عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و لوایح اصلاح اساسنامه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران و تأسیس سازمان مدیریت آبهای سطحی شهر تهران نیز بررسی خواهند شد.