به گزارش روز شنبه روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد؛ اتابک جعفری به همراه اکیپی از مدیریت بحران استان اصفهان با تجهیزات جهت تخلیه سیلاب از معابر عازم مناطق آبگرفته شدند. 

همچنین این تیم عملیاتی با پمپ های اس پی ودیزل ژنراتور  جهت امداد رسانی به مردم سیل زده استان یزد اعزام شدند.

جعفری از میادین ابوالفضل، همافر، امام حسین و دیگر معابر آبگرفته شهر بازدید کرد.

همچنین  قبل از بازدید نشست بررسی ابعاد سیل در شهر یزد با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. 

در این نشست با توجه به بارشهای مجدد در استان نسبت به تخلیه هرچه سریعتر معابر و زیر گذرها و همچنین رفع اتفاقات پیش آمده جهت جلوگیری از قطعی آب شرب مشترکین تاکید شد.