دنیای‌اقتصاد : مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور گفت: حدود ۱۴‌درصد کل مشترکان آب یعنی نزدیک به ۱۴میلیون نفر از جمعیت کشور، کم‌مصرف هستند. به گزارش صداوسیما، شهرام حیدریان با بیان اینکه ۱۴میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم‌مصرف آب قرار گرفتند، اظهار کرد: الگوی مصرف، حداکثر میزان مصرفی است که یک خانوار می‌‌‌تواند در طول ماه انجام دهد، بدون آنکه رفاهش تحت‌‌‌الشعاع قرار گیرد. وی همچنین بیان کرد: الگوی مصرف آب برای یک‌خانوار، به طور مثال در تهران ۱۴مترمکعب، در سیستان و بلوچستان ۱۸مترمکعب و در گیلان ۱۳ مترمکعب است و بین ۱۳ تا ۱۸ مترمکعب در استان‌‌‌های مختلف، تفاوت دارد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه متوسط الگوی مصرف در کل کشور ۱۵مترمکعب است، افزود: متوسط الگوی مصرف، ۱۵‌هزار لیتر در ماه است که معادل ۱۰‌هزار شیشه آب معدنی ۵/ ۱لیتری یا ۳۰‌هزار شیشه آب معدنی نیم‌لیتری در طول یک ماه است. اگر مشترکی یک‌سوم این میزان، یعنی ۵مترمکعب که معادل ۱۰‌هزار شیشه آب معدنی نیم‌لیتری می‌شود را در طول یک ماه مصرف کند، کم‌مصرف خواهد بود.