به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی تبصره ۹ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۹ تبصره ۸؛ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیر مجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه جویی شده از طریق اصلاح شبکه های توزیع را در اختیار سرمایه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.