به گزارش ایرنا علیرضا قاسمی در سفر به چابهار با اشاره به این که طرح فاضلاب چابهار در ردیف مصوبات سفر رییس جمهور قرار دارد، بیان کرد: چابهار جزو محدود شهرهایی است که در سال مالی ۱۴۰۰ توانستیم تخصیص اعتبارات عمرانی پروژه شبکه فاضلاب آن را به ۱۰۱ درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه تخصیص این اعتبارات علاوه بر اجرای خط انتقال و تکمیل ایستگاه پمپاژ چابهار مزایای دیگری به همراه دارد، تصریح کرد: سال گذشته در زمینه تکمیل شبکه فاضلاب چابهار ۳ مناقصه طی دو نوبت به میزان ۱۵ کیلومتر برگزارشد که پس از برگزاری مناقصه اول پیمانکار مشخص و از ۵ کیلومتر تعهد وی ۳.۷ کیلومتر انجام شد.

مدیرعامل آبفا سیستان و بلوچستان افزود: با تکمیل این بخش فرصت اجرای ۱۳۰۰ فقره انشعاب در مناطق حوزه ایستگاه پمپاژ C چابهار فراهم شد که با توجه به قطعی شدن تخصیص اعتبارات از مصوبات سفر رییس جمهور به این پروژه برنامه ریزی شد که ۲ مناقصه دیگر نیز به میزان ۱۰ کیلومتر از این محل انجام شود.

وی گفت: در همین راستا برای یک پیمان تحویل زمین انجام شده که در مرحله اخذ مجوزهای قانونی و تجهیز کارگاه برای شروع عملیات اجرایی است، مناقصه دوم نیز در مرحله ابلاغ به پیمانکار قرار دارد که بعد از آن فرایند تحویل زمین و تجهیز کارگاه انجام و زمان شروع عملیات اجرایی تعریف می شود.

قاسمی با بیان اینکه بخش عمده اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به ایستگاه پمپاژ و خط انتقال معطوف شد، ادامه داد: بخشی از اعتبارات نیز طبق برنامه ریزی صورت گرفته در قالب پیش پرداخت به پیمان های دوگانه ای که مناقصه آن به تازگی برگزار شد، جهت افزایش توان مالی پیمانکار و تصریح در فرایند عملیات اجرایی اختصاص یافت.

وی گفت: با توجه به اینکه عملیات در بازه تغییر سال مالی از ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ در حال اجرا بود پیش پرداخت های تجهیز کارگاه و تحویل زمین انجام شد تا پیمانکاران بتوانند عملیات اجرایی این پروژه را بی وقفه انجام دهند.

این دو عملیات در حوزه بالا دستی ایستگاه پمپاژ B چابهار تعریف شده است و تکمیل بخشی از شبکه را به همراه دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با عملیاتی شدن این بخش زیرساخت لازم برای اجرای حدود ۳ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فراهم می شود تا بتوانیم طبق هدف گذاری صورت گرفته تا انتهای سال ۱۴۰۱ این میزان را با مساعدت شهرداری بندر چابهار جهت صدور مجوزهای حفاری مربوطه به ۴ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب برسانیم.

وی با بیان اینکه در صورت تحقق این مهم شاخص بهره مندی از شبکه فاضلاب در چابهار به ۴۰ درصد می رسد، اضافه کرد: اقدام های دیگری نیز برای سال ۱۴۰۱ در چابهار برنامه ریزی شد در همین راستا با توجه به رشد چابهار به سمت مناطق حاشیه شهر با همکاری واحد مطالعات شرکت مهندسی و براساس گزارشی که از سوی مشاور طرح ارائه شده است طرح توسعه فاضلاب چابهار با الحاق مناطق کمب، رمین و مرادآباد به شهر تعریف شد.

قاسمی ادامه داد: مراحل اولیه مطالعات این طرح انجام شده و در مراحل جمع بندی ابلاغ است در این صورت باید به عنوان فاز یک و دو مطالعات مناطق توسعه ای چابهار را داشته باشیم.

وی افزود: از اقدام های دیگری که در سال ۱۴۰۰ در راستای سیاستهای دولت در خصوص طرح های مسکن صورت گرفت تامین اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان با مساعدت نماینده وزیر در امور مسکن های مهر در بخش فاضلاب بود.

وی ادامه داد: با این اعتبار بخشی از مطالبات پیمانکارانی که در حوزه مسکن مهر کار کرده بودند پرداخت و بخشی هم صرف خرید لوله و لوازم مورد نیاز جهت اجرای زیرساخت های محدوده های جدید مسکونی شد.

مدیرعامل آبفا استان افزود: در همین راستا برای اجرای شبکه یک هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی لوله خریداری شد که در صورت تخصیص اعتبار از حوزه مسکن های مهر می توان عملیات اجرایی آن را در اسرع وقت آغاز کرد.

وی ادامه داد: از اقدامهایی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد پیگیری تخصیص اعتبار از ردیف های توسعه سواحل مکران، مناطق کمتر توسعه یافته، محرومیت زدایی و تنش زدایی بود که تا کنون توانستیم اعتبارات سال ۱۴۰۱ از محل طرح های عمرانی بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان برای فاضلاب چابهار اعتبار مصوب در نظر بگیریم.

قاسمی افزود: از محل اعتبارات متوازن منطقه ای نیز تایید نظر مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان دریافت شد که بعد از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور این عدد تخصیص خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با ۶۱ میلیارد تومان اعتباری که در سال ۱۴۰۱ برای پروژه فاضلاب چابهار مصوب شده و کمک های اعتباری از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری یک ایستگاه پمپاژ دیگر را وارد مدار کنیم تا تعداد ایستگاهها به دو مورد برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در این راستا باید حدود ۱۵ کیلومتر عملیات اجرایی انجام شود که در صورت تحقق کل شبکه فاضلاب اجرا شده در چابهار به ۱۳۵ کیلومتر و با انجام  ۴ هزارو ۵۰۰ انشعاب به بیش از ۸ هزار فقره خواهد رسید میزان بهره مندی این شهرستان از شبکه فاضلاب طبق هدف تعیین شده به ۴۰ درصد افزایش می یابد.