سید علی ترابی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: این اعتبار صرف رفع تنش آبی شهری و احداث مخزن و تامین آب شرب خواهد شد.

وی ادامه داد: روستاهای «نرزیوه،، کوروش آباد، بیژن آباد، خورشت و کانی سرخ» روستاهای هدف جهت اجرای این طرح‌ها هستند.

فرماندار اشنویه با بیان اینکه بزودی عملیات اجرایی این طرح‌ها آغز می‌شود، افزود:در سیزدهمین سفر استانی استاندار آذربایجان غربی به اشنویه، ۷۹ مصوبه برای توسعه و آبادانی این شهرستان مرزی به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: این مصوبات شامل ۶۷ مصوبه عمرانی و ۱۲ مصوبه اقتصادی برای شتاب بخشیدن به روند توسعه، پیشرفت و آبادانی شهرستان اشنویه است.   

ترابی یادآور شد: در قالب این مصوبات ۹۸ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف در شهرستان اشنویه اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا اشنویه با بیش از ۸۰ هزار نفر در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده و با کشورهای عراق و ترکیه هم مرز است.