به گزارش خبرنگارایرنا، محمدرضا باقری روز چهارشنبه به رسانه ها اظهارداشت: ۹۴۲ واحد صنعتی فعال استان سمنان به شبکه تصفیه فاضلاب متصل است .
وی افزود: تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی در شهرک‌های اصلی تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان، با ۱۹۵ کیلومتر طول شبکه فاضلاب و با ظرفیت پنج هزار و ۷۶۰ متر مکعب در شبانه روز در حال بهره‌برداری است.
وی با بیان اینکه در تصفیه خانه‌های شهرک‌های صنعتی استان سمنان پنج فاز یا مدول به بهره‌برداری رسیده است، گفت: تا ۲ سال آینده تعداد فازهای اجرایی این تصفیه خانه‌ها با افزایش ۲ تا سه مدول دیگر به حدود هشت فاز خواهد رسید.
باقری اضافه کرد: یک‌هزار و ۲۰۷ واحد تولیدی فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان مستقر است که این واحدها موظف به تحویل فاضلاب‌های صنعتی بر اساس استانداردهای لازم به شبکه جمع‌آوری فاضلاب هستند.
وی ادامه داد: سیستم بازچرخانی پساب صنعتی در پنج شهرک صنعتی استان سمنان وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان یادآور شد: شبکه برگشت پساب صنعتی استان با ۲۲.۵ کیلومتر ظرفیت، توانایی بازچرخانی ۲ هزار و ۸۲۷ متر مکعب پساب در شبانه روز را دارد.
به گزارش ایرنا، شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان دارای ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی تصویب شده و یک منطقه ویژه اقتصادی با وسعت حدود هفت هزار و ۵۷۱ هکتار است.