به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، روح‌اله نوری عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با تشریح یافته‌های پژوهش محققان این دانشکده در زمینه پایش غلظت نیترات در آب شرب تهران که در آزمایشگاه آب و فاضلاب این دانشکده انجام شده است، گفت: نمونه‌گیری برای اجرای این پژوهش در ۲ فصل بهار و پاییز از آب شرب منازل ۱۰۰ نقطه تهران که به صورت همگن در کل مناطق تهران توزیع شده بود، صورت گرفت.

وی درباره نتایج حاصل از سنجش میزان نیترات آب شرب تهران اظهار داشت: غلظت نیترات در تمامی نمونه‌های آب شرب تهران که در فصل بهار گرفته شده بودند، کمتر از حد مجاز استاندارد (۵۰ گرم بر لیتر) بود. اندازه‌گیری‌ها نشان داد که بیشینه غلظت نیترات در نقاط نمونه‌برداری حدود ۲۳ میلی‌گرم بر لیتر یعنی کمتر از نصف حد مجاز استاندارد بود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در این فصل منابع آب سطحی (سدها) سهم بیشتری از منابع آب زیرزمینی (چاه‌ها) که غالباً غلظت‌های بالاتری از نیترات دارند در تأمین آب تهران برخوردار هستند.

نوری همچنین درباره نتایج آزمایشات بر روی نمونه‌های برداشت‌شده در پاییز گفت: در هشت نمونه از ۱۰۰ نمونه، غلظت‌های بالاتر از حد مجاز استاندارد مشاهده شد که دلیل اصلی آن سهم بیشتر منابع آب زیرزمینی در تأمین آب شرب تهران در این فصل بود.

وی افزود: به دلیل کاهش منابع آب سطحی، بخش بزرگی از آب شهر تهران در این فصل را منابع آب زیرزمینی تشکیل می‌دهند و همین امر دلیل اصلی بالاتر بودن غلظت نیترات در آب شرب تهران در فصل پاییز نسبت به فصل بهار است.

عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ادامه داد: نتایج این پژوهش نشان داد که تصور عمومی درباره آلودگی بالای آب شرب تهران به نیترات صحیح نبوده و آب تهران از کیفیت مناسبی در ارتباط با میزان نیترات برخوردار است و با ملاحظات مدیریتی مناسب می‌توان مشکل اندک مشاهده شده در آلودگی آب در فصل پاییز را نیز برطرف کرد.

نوری تاکید کرد: آمادگی داریم طی تفاهم‌نامه با اداره کل آب و فاضلاب استان تهران، نتایج این پژوهش را به صورت کامل در اختیار ذی‌نفعان قرار دهیم و طرحی علمی برای پایش مستمر کیفیت آب تهران در تمامی فصل‌ها تعریف و اجرا کنیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، نتایج پژوهش محققان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر روح‌اله نوری در ژورنال تخصصی Journal of Cleaner Production با ضریب تأثیر ۱۱ منتشر شده است.