عبدالحمید حمزه پور سه شنبه با قدردانی از اقدام این ستاد در همراهی با مردم زلزله زده و مشارکت در تامین مخازن ذخیره افزود: این منبع های آب با ظرفیت پنج هزار لیتری ذخیره آب، قدم مثبتی در تامین نیاز آبی زلزله زدگان برداشت.
وی تصریح کرد: این مخازن از سوی آبفا در اختیار زلزله زدگان روستای سایه خوش  بندرلنگه قرار می گیرد.
مدیرعامل آبفا ابراز امیدواری کرد: با در اختیار گذاشتن این مخازن در کنار دیگر اقدام های آبفا بتوان بخشی از نیاز زلزله زدگان را از این طریق برآورده کرد. 

زلزله های پی درپی بویژه ۶.۱ و۶.۳ ریشتری بامداد شنبه - یازدهم تیر ماه - در بندر خمیرو بندرلنگه استان هرمزگان رخ داد.