محمد طاهری روز یکشنبه به ایرنا افزود: مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تنها راهکار عبور از کم‌ آبی در فصل تابستان است.
وی با اشاره به کاهش بارندگی و تنش‌آبی در شهر سمنان، گفت: خروجی آب چشمه روزیه سمنان از ۵۴۰ لیتر بر ثانیه در سال گذشته به ۳۴۵ لیتر در ثانیه در تابستان سالجاری کاهش یافته است.
وی افزود: ورودی آب چشمه گل‌رود از منابع تامین آب شهر سمنان نیز از ۱۶۰ به ۱۱۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافته و در این شرایط صرفه‌جویی در مصرف آب راهکار گذر از تنش آبی در تابستان امسال است.
طاهری تصریح کرد: نیاز آب آشامیدنی استان سمنان ۹۸۵ لیتر بر ثانیه است، اما ظرفیت تامین آب استان ۸۳۰ لیتر بر ثانیه است.
وی اضافه کرد: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف مانند استفاده از سردوش‌های استاندارد در حمام و روشویی و  استفاده از سایبان برای کولرهای آبی، از جمله راهکارهای مدیریت مصرف آب است.
وی با اشاره به فرسودگی شبکه انتقال آب در استان سمنان، خاطرنشان کرد: سالانه باید حداقل ۱۰۰ کیلومتر اصلاح شبکه در استان سمنان انجام می‌شود، اکنون به دلیل کمبود اعتبار سالانه ۵۰ کیلومتر اصلاح شبکه انجام می‌شود.
طاهری یادآور شد: ۱۵ هزار میلیارد ریال برای زوم‌بندی و اصلاح شبکه آبرسانی در شهرها و هشت هزار میلیارد ریال در روستا مورد نیاز است.
وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ۲۸۱ هزار و ۵۶۰ مشترک شهری و ۷۱ هزار و ۳۸۱ مشترک روستایی دارد و ۸۳.۲ درصد مصرف آب  در شهرهای استان سمنان در بخش خانگی است.
به گزارش ایرنا، استفاده از سایبان برای کولرهای آبی در شهرهای گرم استان، استفاده از سرشیرهای مخلوط، و انتقال آبیاری فضای سبز از روز به ساعات شب، برخی از توصیه ها برای صرفه‌جویی در مصرف آب است.