به گزارش شبکه خبری آب ایران ، موسسه تحقیقات آب با انتشار وضعیت متوسط/ بیشینه بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز اعلام کرد: برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها برای مناطق محدوده رشته‌کوه‌های زاگـرس، غـرب و نـوار شـمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.
همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته دوم، وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در غرب، نوار شمالی، جنوب غرب، مرکز و محـدوده رشته‌کوه‌های زاگـرس مورد انتظار است.
در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه وضعیت بارش‌ها نسبت به هفته منتهی به 6 اسفند کمی تغییر دارد، به‌گونه‌ای که حداکثر بارش پیش‌بینی‌شده برای آن در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان خواهد بود آن‌هم با بیشینه ۱۶۵ میلی‌متری که متوسط بارش آن نیز ۴ میلی‌متر است.
در این مدت، مقام دوم پربارش‌ترین حوضه آبریز کشور در اختیار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه ۱۵۲ میلی‌متری و متوسط ۲۸ میلی‌متر خواهد بود. پس‌ازآن حوضه آبریز دریای خزر با بیشینه ۱۲۷ میلی‌متری و متوسط ۲۵ میلی‌متر قرار خواهد داشت.
حوضه آبریز فلات مرکزی هم در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه بیشینه بارش ۷۳ میلی‌متری و متوسط بارش ۵ میلی‌متری خواهد داشت و پس‌ازآن حوضه آبریز قره قوم  با بیشینه ۳۱ میلی‌متری قرار خواهد گرفت.
در هفته منتهی به ۱۳ اسفندماه، حوضه آبریز مرزی شرق  بیشینه بارش به میزان ۱۰ میلی‌متر و متوسط ۱ میلی‌متری را خواهد داشت.