به گزارش شبکه خبری آب ایران، "احمد علی قربانیان" با بیان این مطلب، عنوان کرد: حجم آب سدهای تامین کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر 313 میلیون مترمکعب می باشد که در مقایسه با ذخیره 556 میلیون مترمکعبی در روز مشابه سال گذشته، حدود  243 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد.

قربانیان با بیان اینکه میزان ورودی آب سدهای پنج گانه استان، از ابتدای سال آبی جاری تا کنون، حدود 205   میلیون متر مکعب می باشد که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته  بیش از 296 میلیون متر مکعب بوده است، گفت: میزان ورودی آب به این سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر امسال) تاکنون بیش از 90 میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 46 درصدی را نشان می دهد.

قربانیان با بیان اینکه مشکل کم آبی در استان تهران همچنان ادامه دارد، گفت: حجم آب سد امیرکبیر تا روز 22 بهمن ماه حدود 37 میلیون مترمکعب است در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته 92میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب سد طالقان از 259 میلیون مترمکعب در سال گذشته به 178 میلیون مترمکعب و حجم آب سد لتیان از 22 میلیون مترمکعب به 17 میلیون مترمکعب رسیده است. همچنین حجم آب سد لار 12 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی 34  میلیون مترمکعبی پارسال، 22 میلیون مترمکعب کاهش را نشان می دهد. حجم آب سد ماملو  نیز از 149 میلیون مترمکعب سال گذشته، به 69 میلیون مترمکعب رسیده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت در پایان تاکید کرد: با همراهی شهروندان، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی خواهیم توانست وضعیت کم آبی را پشت سر گذاشته و کمترین چالش را در حوزه تامین آب شرب پایدار به ویژه در روز های پیک مصرف آب داشته باشیم.