مصطفی وثوقی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بحران آب در استان خراسان شمالی در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است و در این باره تخصیص آب زیرزمینی در حوزه کشاورزی کاهش می یابد.

وی خواستار اختصاص منابع مالی برای رساندن پوشش شبکه فاضلاب استان به میانگین کشور شد و گفت: اجرای طرح توسعه تصفیه خانه مرکز استان از جمله طرح های در دست پیگیری در استان است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: در شهر بجنور انتقال آب چاه های زون شمالی شهر ، حفاری و تجهیز ۱۳ حلقه چاه به همراه حدود ۲۵ کیلومتر خط انتقال اجرا می شود که در این زمینه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، همچنین در این شهر ارتقا کمی و کیفی تصفیه خانه آب شیرین دره اجرا می شود، که این پروژه هم ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی گلستان شهر، مخزن  ۲ هزار مترمکعبی حصار گرمخان، مخزن ۲ هزار مترمکعبی چناران شهر، مخزن ۲۰۰ متر مکعبی کمپ بش قارداش و مخزن  ۲ هزار مترمکعبی ارکان ۴۷۵ میلیارد ریال مورد نیاز است.

وثوقی اظهار داشت: در شیروان هم تکمیل مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی شیروان و مخزن ۲ هزار مترمکعبی زیارت و  در اسفرین تکمیل مخزن ۲۰۰ مترمکعبی صفی آباد، در مانه و سملقان تکمیل مخزن پنج هزار متر مکعبی آشخانه و مخزن ۳۰۰ مترمکعبی قاضی در دست پیگیری است.

وی افزود: ۴۴ درصد از جمعیت خراسان شمالی در روستا ها سکونت دارند اما متاسفانه میزان بهره مندی این قشر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی حدود ۷۰ درصد است و در این بخش ناپایداری خدمات از عمده ترین مشکلات مردم است.

وثوقی اظهار داشت: در آغاز یکپارچگی شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، ۲۰۰ روستا از از ۶۸۹ روستای تحت پوشش این شرکت در استان با تنش آبی روبه رو بودند که این تعداد اکنون به ۲۲۷ روستا افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی درباره طرح های ناتمام حوزه آب وفاضلاب در استان گفت: ایجاد تاسیسات فاضلاب در بجنورد در مرحله ۲ و سه هر کدام ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و در هر مرحله، ۹۶ کیلومتر توسعه شبکه اجرا می  شود.

وی افزود: در شهر شیروان هم ایجاد تاسیسات فاضلاب در دست اجرا است، در این شهر با توجه به ساخت تصفیه خانه فاضلاب توسط سرمایه گذار به روش BOT لازم است به منظور پیشگیری از پرداخت جریمه به سرمایه گذار، اجرای سریع شبکه ضروری است. 

وثوقی خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه فاضلاب از اولویت های استان بوده و موضوع در حال پیگیری است تا در سفر رییس جمهور به استان تامین اعتبار لازم انجام شود و در این زمینه حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار درخواست شده است.

وی گفت: در شهر آشخانه با توجه به بالا بودن سطح آب زیر زمینی و مشکل دفع فاضلاب تقاضای شدید برای توسعه شبکه وجود دارد، در فاز اول ۳۰ کیلومتر توسعه شبکه اجرا می شود و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، برای ایجاد تاسیسات فاضلاب در آشخانه در مرحله سوم، ۲ هزار و ۹۰۰ متر مکعب در شبانه روز افزایش نیاز است. 

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضلاب در شهر اسفراین گفت: تنها ۲۱ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب اسفراین باقی مانده است که طرح فاضلاب اسفراین کامل شود و در این زمینه ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 

خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.