به گزارش خبرنگار ایرنا، ناخوشی تمام نشدنی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود رشت تنها رنج مردم این شهر نیست، بلکه درد مشترک همه گیلانیها است. این دو رودخانه که روزگاری به عنوان آبراه‌های حیاتی و قلب شهر رشت گردشگران زیادی را به خود جذب می کرد، اکنون غرق در انبوهی از مشکلات زیست محیطی، حتی نمی‌توان لحظه‌ای در کنار این رودخانه‌ها توقف کرد.

فقدان برنامه ریزی شهری برای مدیریت فاضلاب، مدیریت نادرست منابع شهری در حوزه پسماند خانگی و عدم دوراندیشی نسبت به آینده شهری شهر رشت باعث شد که این دورودخانه به عنوان تنها راه حل پوشاندن و عبور فاضلاب خانگی و تجاری رشت دور از چشمان مردم تبدیل شود. 

تداوم همین مدیریت ضعیف در کنار فقدان ورود محکم دستگاه های نظارتی و زیست محیطی امروز این ۲ شاهراه حیاتی شهر را به آلوده ترین رودخانه های استان تبدیل کرده است به طوری که حتی به دغدغه رئیس جمهور نیز بدل شد و در سفر بهمن ماه سال گذشته دکتر آیت الله رئیسی خواستار احیا مجدد این رودخانه‌ها و حل مشکل فاضلاب آن شدند.