غلامعلی باقری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از مهمترین علل افت فشار آب بعد از مصرف غیر متعارف و بی رویه انشعابات غیر مجاز است به طوری که در برخی مناطق مانند اطراف مجتمع های مسکونی الغدیر  انشعاباتی در باغ ها و منازل ویلایی شناسایی شده که مصرف بالایی دارند و همین امر موجب کاهس فشار آب در این منطقه می شود.

وی با بیان این که در بسیاری از نقاط بجنورد افت فشار آب وجود ندارد اظهار داشت: فشار آب پشت  کنتور در همه جای بجنورد استاندارد  و با فشار مناسب برای سه طبقه آب تامین شده است  اما مردم باید به مصارف خود سرو سامان دهند.

وی افزود: آب و فاضلاب برای یک مجتمع سه طبقه  آب را با فشار مناسب تامین می کند و  برای طبقات بیش از آن نمی توانیم فشار آب را تامین کنیم زیرا فشار مازادی که برای آبرسانی به طبقات بالاتر به تاسیسات وارد می شود باعث استهلاک و فرسودگی می شود و عمر تاسیسات را از ۵۰ سال به  کمتر از ۱۰ سال می رساند و به همین دلیل مالکان خود باید برای پمپاژ و اجرای تاسیسات موتورخانه اقدام کنند

وی اظهار داشت: در عین حال مصرف زیاد در طبقات پایین تر هم موجب می شود آب به طبقات بالاتر نرسد و به همین دلیل در روزهای گرم که مصرف نیز مضاعف می شود با افت فشار آب مواجهیم و با قاطعیت می گویم که هیچ جایی نداریم در بجنورد که فشار آب پشت  کنتور استاندارد نباشد و مردم باید به مصارف خود سرو سامان دهند.

وی خاطرنشان کرد: بارها در تماس با ما قطعی آب اعلام شده و زمانی که برای برسی علت بی آبی به مجتمع ها مراجعه کرده ایم مشخص شده است  مالکان در طبقات پایین تر پمپ آب دارند و آب در مرحله نخست به طبقه پایین تر می رسد و پس از پرشدن مخازن مازاد آن به طبقات بالا می رسد در حالی که همه طبقات باید پکیج واحدی داشته باشند و آب ازموتورخانه مرکزی به طبقات پمپاز شود.  

وی کل مصرف آب بجنورد را در پیک مصرف هزار و ۶۸۰ لیتر بر ثانیه اعلام کرد و افزود: این رقم رقم بزرگی است و نشان می دهد مردم باید مصرف خود را کم و کنترل کنند و در حالی  که در حالت عادی مصرف آب ۸۰۰ لیتر بر ثانیه است.

شهرستان بجنورد مرکز خراسان شمالی ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

در شهر بجنورد ۱۰۲ هزار انشعاب آب وجود دارد.