«منوچهر شجاعی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این روستاها باید تا پایان دولت سیزدهم آبرسانی و از نعمت آب بهداشتی برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای انجام این طرح پیش‌بینی شده است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان مرکزی گفت: هفت مجتمع روستایی در شهرستان‌های ساوه، خنداب، کمیجان، خمین و شازند در این طرح قرار دارند و ۲ تک روستا نیز در خنداب و خمین مشمول هستند. 

شجاعی افزود: اجرای طرح جهاد آبرسانی روستایی یا محرومیت زدایی از مرداد سال گذشته آغاز شده و ۳۰ ماه ادامه دارد که تاکنون در یک روستای شهرستان خمین اجرا و اهالی از نعمت آب برخوردار شده‌اند.

۶۳۱ هزار و ۷۶۴ مشترک آب و ۲۹۹ هزارو ۹۲۲ مشترک فاضلاب شهری و روستایی اکنون زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قرار دارند.