«مجید شعبانلو» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آب‌هایی که در بستر رودخانه از جمله رودخانه گنجنامه از ارتفاعات سرازیر و وارد شهر همدان می شوند در برخی از مناطق مسکونی به علت بافت قدیمی و سنتی، تکمیل نبودن شبکه جمع آوری فاضلاب و تخلیه فاضلاب به داخل آن آلوده می شوند.

وی اضافه کرد: این مشکل علاوه بر مناطق شهری در مناطق روستایی نیز مشهود است به گونه ای که فاضلاب روستاهای مجاور سد اکباتان و آبشینه از طریق رودخانه وارد این نقاط شده و سبب بروز آلودگی هایی می شوند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان تصریح کرد: بنابراین هم اینک به صراحت می توان عنوان کرد که خروجی آب رودخانه های همدان در انتهای مسیر آلوده است در حالیکه از  این آب در حال حاضر برای آبیاری مزارع کشاورزی هم استفاده می شود.

شعبانلو تاکید کرد: تخلیه فاضلاب داخل رودخانه ها تنها یک مشکل زیست محیطی نیست بلکه استفاده از این آب برای آبیاری مزارع موجب بروز مشکلات بهداشتی و کشاورزی نیز شده است.

وی گفت: برخی از مناطق روستایی برای خودداری از تخلیه فاضلاب در داخل رودخانه اقدام به حفر چند حلقه چاه جذبی کردند همچنین در برخی مناطق تصفیه خانه آب ایجاد شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان اضافه کرد: با وجود راه اندازی تصفیه خانه در برخی از مناطق اما نوع بهره برداری از این سیستم اصولی نبوده و همچنان آب آلوده از تصفیه خانه به سمت رودخانه هدایت می شود.

شعبانلو اظهار داشت: اداره حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکل به دهیاران و شرکت آب و فاضلاب برای مدیریت فاضلاب و پرهیز از تخلیه آن در داخل رودخانه مکاتبه کرده و اخطارهایی داده است.

وی بیان کرد: به طور حتم ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب نیازمند صرف هزینه بالایی است با این وجود به دنبال مجهز شدن چندین روستا به این شبکه، از تخلیه فاضلاب داخل رودخانه جلوگیری شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان ادامه داد: دهیاران روستاهای خودگردان نیز یا باید در زیر مجموعه آب و فاضلاب قرار بگیرند یا اینکه خودشان نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

شعبانلو افزود: مدت زمانی برای رفع این مشکل پیش بینی شده و در صورت بی توجهی دهیاران و رفع نکردن مشکل در مدت زمان یاد شده، پرونده آنها در اختیار مرجع قضایی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: دهیاران نیز همواره نداشتن درآمد و اعتبار لازم را علت مدیریت نکردن فاضلاب روستا عنوان می کنند همچنین در صورت پیگیری قضایی این موضوع، با تغییر دهیار پرونده مختومه می شود.