محمد زارع روز سه شنبه در بازدید از آبراهه های فاضلاب این شهرستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت جامعه در حوزه آب و تصفیه آن گفت: با پیگیری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان مرودشت، از وضعیت بهداشتی کانال انتقال فاضلاب بازدید شد و با توجه به معایب استفاده از فاضلاب در صنعت کشاورزی و تهدید سلامتی جامعه در اثر استفاده از مواد غذایی حاصل از کشاورزی با فاضلاب، محصولات آلوده ای که از این روش کشت شود، معدوم می شود.

دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با اشاره به این نکته که وضعیت غیر بهداشتی کانال‌ها و زهکش‌ها می تواند کانون بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری سالک شود، از پاکسازی کانال‌ها و زهکش‌ها از سوی سازمان‌های متولی، همچنین بررسی تصفیه خانه مرودشت با حضور بازرسان شبکه بهداشت و درمان خبر داد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت نیز گفت: با توجه به کم آبی در سال اخیر، استفاده از پساب ها برای کشت محصولات افزایش یافته است و این موضوع در صورت رعایت نکردن شیوه نامه های پاکسازی صحیح پساب می تواند سبب آلوده شدن محصولات شود.

دکتر روح اله کریمی با بیان اینکه این امر بررسی کیفیت پساب قبل از استفاده را ضروری می سازد، ادامه داد: بازرسان بهداشت محیط و اداره محیط زیست این موضوع را با جدیت دنبال می کنند.

او ، اولویت نخست مجموعه بهداشت و درمان را سلامت جامعه دانست و افزود: استفاده از فاضلاب ها در کشاورزی، علاوه بر دارا بودن پیامدهای زیست محیطی، می تواند موجب آلودگی منابع آب و خاک در سطح کشور شود، بنابراین لازم است با یک همکاری بین بخشی، رفع مشکل های بهداشتی مانند پاکسازی و لایروبی کانال ها و زهکش های آب های سطحی و فاضلاب ها پیگیری شود تا سلامت جامعه را خطری تهدید نکند.

شهرستان مرودشت در فاصله ۴۵ کیلومتری شیراز واقع شده است.