به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا قاسمی روز سه‌شنبه در نشست مردمی بررسی مسائل و مشکلات آب حوزه هیرمند ضمن تشریح وضعیت طرح‌های آبرسانی و اقدامات انجام شده در حوزه این شهرستان به منظور کاهش تنش آبی اظهارداشت: با بهره‌برداری از خط انتقال آب از زهک به هیرمند به قطر ۷۰۰ میلیمتر، بخش اعظمی از تنش آبی شهر هیرمند و  روستاهای شهرستان کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: به منظور حل کامل مشکل تنش آبی در این شهرستان، ادامه خط انتقال آب از هیرمند تا ایستگاه پمپاژ قرقری با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال اجراست و در آینده نزدیک با اتصال به مخزن و ایستگاه پمپاژ قرقری مشکل افت فشار روستاهای شمال شهرستان این شهرستان به طور کامل برطرف خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین به منظور رفع مشکل طعم و بوی آب که در چاه‌نیمه‌ها ایجاد شده با توجه به کاهش سطح آب، سیستم "ازن‌زنی" در تصفیه‌خانه زهک در مدار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اصلاح، توسعه و اجرای خطوط انتقال اصلی و فرعی در حوزه شهرستان هیرمند در راستای طرح جامع آبرسانی به روستاهای سیستان به طور کامل در قالب طرح جهاد آبرسانی لحاظ شده تا با تکمیل آن ضمن اجرای کامل طرح بازنگری انتقال آب به روستاهای سیستان، در حوزه این شهرستان شبکه‌های توزیع روستاهای دچار مشکل به طور کامل تعویض شود.