به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای قزوین، ناصر لامعی روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: از این تعداد ۳۹۸ فقره در مناطق شهری و ۲۱۵ فقره در مناطق روستایی استان بوده که تعیین تکلیف نهایی شده و مابقی نیز در حال بررسی در واحد حقوقی و رسیدگی قضایی قرار دارد.

وی تصریح کرد: برخورد با انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی بسیار مهم است چرا که موجب ضایع کردن حقوق عمومی است و علاوه بر آن مخاطره های مربوط به احتمال ورود آلودگی به شبکه آب را به دنبال دارد.

لامعی همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون، مجازات سنگینی برای افراد سودجو و متخلف در این زمینه دیده شده است بنابراین توصیه می شود شهروندان از انشعاب گیری غیرمجاز یا هر گونه مصرف غیرمجاز از کاربری انشعاب قانونی واگذار شده که خلاف مقررات است خودداری نمایند.

معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آبفای استان قزوین از مردم خواست تا  بر اساس وظیفه شهروندی در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ اعلام کرده و در صورت حصول اطمینان از راستی آزمایی کارشناسان، از پاداش مربوط نیز برخوردار شوند.