بجنورد- ایرنا- سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: ۳۵ طرح آبرسانی خیرساز روستایی استان با سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در حال اجراست.

رضا نعیمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۱۱۴ طرح آبرسانی روستایی دیگر که با مشارکت خیران اجرا خواهد شد با اعتبار ۱۲میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در مرحله ابلاغ قرار دارد.

وی با بیان این که ۱۰۷ طرح آبرسانی روستایی با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نیز در حال انجام است خاطرنشان کرد: این طرح ها با اعتبار ۵۵۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اجرا می شوند.

نعیمی تعداد پروژه های آبرسانی فعال سال قبل را ۵۵ طرح برشمرد و افزود: امسال ۶۳ طرح در حال واگذاری و ۷۵ طرح در حال تهیه اسناد است و با مشارکت سپاه پاسداران و خیران آبرسان نیز  ۶۴۲ میلیارد تومان طرح آبرسانی تعریف شده است.

وی از اجرای ۱۸ طرح آبرسانی روستایی با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی و خیرحاج اکبر ابراهیمی در سال گذشته نیز خبر داد و افزود: این طرح ها با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان اجرا شد و به اتمام رسید.

وی خواهان بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب به ویژه در روستاها شد و افزود: یکی از چالش های ما این است که تامین آب شرب برای دام که از وظایف این شرکت نیست، جزء تعهدات آب و فاضلاب به دامداران محسوب  شده است و روستاییان منابع آب شرب را برای مصرف دام ها استفاده می کنند.

چالش تامین آب در خراسان شمالی

سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در مورد چالش های آبرسانی در استان نیز اظهار داشت:  انحراف  اعتبارات مصوب و تخصیص یکی از  چالش های این بخش در سال قبل بود به طوری که میزان آن در بخش آب ۶۲درصد و در بخش فاضلاب ۴۱درصد بود

وی  کاهش تخصیص اعتبارات نقدی و اختصاص اعتبارات بصورت اسناد خزانه اسلامی ۲ و سه ساله و تخصیص نیافتن اعتبارات عمرانی کافی برای اجرای پروژه های آبرسانی در سطح استان به ویژه در روستاها را از دیگر چالش های این بخش بیان کرد.

نعیمی افزود: با توجه به سند راهبردی تامین آب شرب پایدار نیاز به  هزار و  ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بر اساس برآوردهای سال قبل داریم تا مشکل آب روستاهای این استان رفع شود و هم چنین از آنجایی که آب های سطحی از جمله سد جز منابع تامین آب پایدار  نیست برای تامین آب شرب پایدار در شهر بجنورد نیز نیاز به اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان داریم تا چاه های پلنگ دره  تجهیز و راه اندازی  شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کیفیت خوب چاه های آب مجتمع پتروشیمی و استفاده آن صنعت از این آب برای مصارف غیر شرب، واگذاری آن چاهها به آب و فاضلاب برای تامین آب شرب پایدار در شهر بجنورد و دریافت آب از پساب تصفیه خانه فاضلاب برای مصارف غیر شرب ضروری است.

وی گفت: از آنجا که حدود ۱۰ سال از بهره برداری آب شرب سد شیرین دره میگذرد، ارتقاء تصفیه خانه آب آن نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان باید اجرا شود.

 تقریبا ۹۶درصد روستاها و تمام شهرهای استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی بیش از ۲۰۰ هزار مشترک آب در شهرها، ۱۲۱ هزار مشترک آب در روستاها و ۶۰ هزار مشترک فاضلاب دارد.  

این استان شمالشرق ایران دارای ۸۶۳ هزار نفر  جمعیت است که ۴۴درصد آن ها در روستاها زندگی می کنند.