عبدالعزیز عبداللهی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: با توجه به تراوش آب، سطح بالای آب‌های زیرزمینی و نوع بافت خاک در این شهر بویژه منطقه ساحلی ، اجرای شبکه فاضلاب با عمق بالا صورت می گیرد و  حالت ریزشی خواهد داشت اما جهت پایداری و حفظ کانال در بیشتر مسیرها  که شرایط اینچنین دارند، استفاده از پانل (دیوارچینی فلزی ) در دستور کار قرار دارد.

وی اظهارداشت: تاکنون این شیوه در اجرای ۷۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب که در شهرهای ساحلی استان بوشهر از جمله گناوه کار شده است اما هیچ  اتفاقی  نیافتاده و خسارتی به ساختمانی وارد نشده است و مردم به هیچ وجه نگران نباشند.

عبداللهی گفت: اجرای پروژه فاضلاب در این شهر همانند سراسر کشور اجرایی شده است و  اگر هم احساس کنیم نقطه ای احتمال داشته باشد به ساختمان‌های مجاور خسارتی وارد شود و یا مشکل دیگری بوجود آید، متوقف و راهکارهای دیگری پیشنهاد و انجام خواهد شد.

مدیر آب و فاضلاب گناوه افزود: یکی از برنامه های اولویت دار در شهر گناوه، اجرای دقیق شبکه فاضلاب و تاسیسات آن و آبرسانی  است و از فعالان اجتماعی و دیگر اقشار مردم انتظار همیاری و همکاری داریم و اگر  انتقادی هم دارند، منصفانه و سازنده باشد و پاسخگو خواهم بود.

وی یادآورشد: پروژه شبکه فاضلاب در منطقه ساحلی شهر گناوه طبق قرارداد به طول ۱۳.۵ کیلومتر، شروع شده و در دست اجرا است.

عبداللهی اظهارداشت: تاکنون ۱۳۲ کیلومتر شبکه فاضلاب علاوه بر منطقه ساحلی در شهر گناوه اجرا شده است.

مدیر آب و فاضلاب گناوه  گفت: تعداد اشتراک فاضلاب در این شهر ۱۴ هزار و ۲۰۰ مشترک است.