داوود احمدی نصرآبادی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت:‌ ۱۲ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال وظیفه هدایت آب از چاه های آب آشامیدنی به منازل شهروندان و روستانشینان را عهده دارد که ۲ هزار۵۰۰ کیلومتر از این مسیر فرسوده و نیازمند بازسازی و مرمت است.

وی هدررفت آب را یکی از تبعات فرسودگی شبکه خطوط انتقال برشمرد و افزود: در مجموع شاهد هدر رفت ۱۷ درصدی منابع آب آشامیدنی در خطوط انتقال هستیم که این رقم در متوسط جهانی ۹ تا ۱۲ درصد است.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب گلستان تصریح کرد: برای مرمت و بهسازی خطوط انتقال در مناطق شهری حدود ۱۵ میلیارد ریال به ازای یک کیلومتر خط انتقال اعتبار نیاز است که در مجموع برای هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه انتقال فرسوده شهری رقمی معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد شد که رقم تخصیص داده شده در این خصوص در سال گذشته بسیار اندک و معادل ۵۰ میلیارد ریال بوده است.

احمدی نصرآبادی ادامه داد: حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتر خطوط انتقال فرسوده روستایی وجود دارد که برای اصلاح آن به ازای هر کیلومتر ۶ میلیارد ریال اعتبار می‌خواهیم که  ردیف بودجه مناسبی تحت عنوان اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع و خدمات انتقال آب در نظر گرفته شد و گلستان در این زمینه در جایگاه خوبی قرار دارد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب گلستان ادامه داد: در مجموعه ۱۳۰ حلقه آب آشامیدنی وظیفه تامین ۹۶ درصد آب آشامیدنی مورد نیاز گلستانی ها را بر عهده دارند و چهار درصد باقیمانده هم از محل رواناب های رودهای النگدره ناهارخوران و چشمه آق سو در شرق استان تامین می شود.

داوود احمدی نصرآبادی افزود:  چالش‌های متعددی در بخش تامین و انتقال آب آشامیدنی در گلستان وجود دارد که برای حل کامل این مباحث، علاوه بر تامین اعتبارات کافی نیازمند همگرایی همه دستگاه ها و البته همراهی مردم هستیم.

وی اضافه کرد:  برخی دغدغه ها مانند استفاده از آب آشامیدنی برای سیراب سازی احشام، آبیاری باغ ها و باغچه ها و استفاده از آب برای ساختمان سازی در بخش های مختلف استان پراکنش متفاوتی دارند؛ اما برخی چالش‌ها مثل فرسودگی و هدر رفت آب و یا کمبود منابع آبی در دسترس، گستره وسیعی از استان در بر می گیرد.

 نصرآبادی بیان کرد:  در بخش آب آشامیدنی نیاز آبی حداکثری گلستان ۷۲۳۰ لیتر بر ثانیه است ولی توان تولید ۵۶۰۰ لیتر بر ثانیه است که برای جبران این کسری به ویژه در فصول گرم نیازمند ذخیره سازی و ایجاد مخازن آبگیری هستیم تا کاهش تولید جبران شود.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای گلستان ادامه داد: در زمان حاضر مخازن آب گیری در گلستان ۶۹ صدم متر مکعب به ازای هر واحد مسکونی شهری و ۳۸ صدم متر مکعب به ازای هر واحد مسکونی روستایی در اختیار آبفا قرار دارد که این رقم حداقل باید به یک متر افزایش یابد.

استان ۲ میلیون نفری گلستان ۱۴ شهرستان و افزون بر هزار روستا دارد.