به گزارش خبرنگار ایرنا، پیمان رضایی روز دوشنبه در نشست مدیران شرکت آب و فاضلاب شهری استان اظهار داشت: برخورد با انشعابات غیرمجاز به خاطر جلوگیری از تضییع حقوق مشترکین و ایجاد خسارت به تاسیسات آبرسانی

شرکت از مهمترین برنامه‌های شرکت در سال جاری است.

وی ادامه داد: بیشتر انشعابات غیرمجاز مربوط به مناطق حاشیه شهرها است که بیشتر برای مصارفی همچون آبیاری باغات، کشاورزی و ... استفاده می کنند.

رضایی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه های آبرسانی علاوه بر اینکه جرم محسوب می شود و مشمول جریمه است موجب تضییع حقوق دیگر مشترکین و وارد آمدن خسارت به تاسیسات آبرسانی و تحمیل هزینه به شرکت آبفا

خواهد شد.

 معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه یادآوری کرد: در همین راستا طی دو ماه گذشته یک هزار و ۳۴۱ فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی شدند.

وی در پایان ضمن اشاره به فرا رسیدن فصل گرم سال و احتمال ایجاد تنش آبی در استان، خاطر نشان ساخت: مشترکین گرامی می توانند در صورت مشاهده انشعابات غیر مجاز مراتب را با سامانه ۱۲۲ حوادث و اتفاقات شرکت آب و

فاضلاب استان درمیان بگذارند.