به گزارش خبرنگار ایرنا، «حمیدرضا حاجی بابایی» روز شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان، افزود: اعتبار پیش بینی شده برای توسعه شبکه فاضلاب و تاسیسات آبی شهر همدان علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته ملی است.

وی اظهار داشت: مجوز ساخت ۲ مجتمع آبرسانی روستاهای عربلو و پیشخور شهرستان فامنین اخذ و کار اجرایی آن نیز شروع شده است که با اجرای این پروژه مشکل کمبود آب ۶۰ روستایمنطقه برای همیشه رفع می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان همدان در حاشیه شهر زندگی می کنند که برای سامان دادن به وضعیت مناطق حاشیه ای و بهسازی آنها باید برنامه ریزی منطبق بر آمار و براوردهای واقعی با ارائه طرح شود.

وی در خصوص بهسازی وضعیت راه های روستایی شهرستان همدان نیز افزود: باید در این زمینه باید آمار و اطلاعات دقیق ارایه شود چراکه اطلاعات غیرواقعی موجب عدم تخصیص بودجه کافی برای بهسازی و توسعه راههای روستایی می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارائه آمارهای غیر واقعی در زمینه وضعیت بیکاری نیز به استان همدان آسیب وارد کرده به گونه ای که نرخ بیکاری در همدان ۶ درصد و در استان مجاور ۳۶ درصد اعلام می شود و به همین دلیل اعتبار مناسبی به اسن استان داده نمی شود و استان های مجاور چندین برابر همدان برای ایجاد اشتغال اعتبار دریافت می کنند.