سید علی هاشم‌آبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شبکه جمع‌آوری فاضلاب در دست بهره‌برداری شهر بیرجند در حال حاضر بیش از ۵۲۰ کیلومتر است که شامل شبکه‌های اصلی و فرعی و خط انتقال است.

وی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ در راستای توسعه شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، ۱۸ کیلومتر شبکه در مناطق مختلف شهر اجرا شد و ۲ هزار و ۳۵۰ انشعاب فاضلاب برای پنج هزار و ۱۰۰ واحد با کاربری‌های مختلف نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: همچنین در راستای نگهداری و استفاده بهینه از شبکه‌ها و تاسیسات فاضلاب، ۳۴۴ کیلومتر شبکه فاضلاب شست و شو و لایه‌روبی شده و برای مبارزه با حشرات موذی کل شبکه طی ۲ مرحله سم‌پاشی شده است.

وی از رفع ۶۹۳ حادثه در شبکه و انشعابات فاضلاب طی سال گذشته خبر داد و افزود: حجم فاضلاب تصفیه‌شده بیرجند سالانه بالغ بر ۷.۹ میلیون مترمکعب است.

هاشم‌آبادی بیان کرد: استفاده از مدل دوم تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند باعث شد که لجن مدول اول تخلیه شود و باعث کاهش شدید بوی تصفیه‌خانه شده است.

وی از پیشرفت ۸۱ درصدی طرح فاضلاب مهرشهر بیرجند نیز خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲ پیمانکار فعال در منطقه مهرشهر داریم و اجرای ۱۲ کیلومتر از طرح فاضلاب مهرشهر در دستور کار سال جاری قرار دارد.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: از محل مصوبات سفر رییس جمهور ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهرهای سربیشه، بیرجند و فردوس مصوب شده که از این مقدار ۶۰ میلیارد تومان برای طرح فاضلاب سربیشه، ۶۰ میلیارد تومان برای طرح فاضلاب فردوس و ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح فاضلاب شهر بیرجند اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: از مجموع ۱۴۵ میلیارد تومان اعتبارات مصوب طرح‌های فاضلاب استان تاکنون ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.