به گزارش خبرنگار ایرنا، مهران زینلیان یکشنبه شب در جهاد آبرسانی اظهار داشت: سه روستای فریدونشهر، نایین و سمیرم در گام اول برای ایجاد قرارگاه آب و تامین آب روستاهای محروم مشخص شدند.

وی با بیان اینکه نایین تاکنون به کمک بسیج سازندگی استان اصفهان از سال گذشته آغاز و تاکنون بالغ بر پنج کیلومترمسیر برای شبکه انتقال آب زده شده است، گفت: به منظور سرعت‌بخشی در این امر لازم شد که لیست تجهیزات

مورد نیاز از سوی بسیج سازندگی استان اعلام و با تشریک مساعی دیگر دستگاه‌ها از جمله ارتش، استانداری، راه‌وشهرسازی  وغیره با تامین بیل مکانیکی و تجهیزات مورد نیاز برای حفر خطوط انتقال آب در مناطق محروم کمک شود.

معاون عمرانی استانداری اصفهان ایجاد قرارگاه آب را تنها مختلف به روستاهای محروم ندانست و در مناطق محروم شهرها هم این اقدام صورت خواهد گرفت، گفت: باید ۳۶۰ کیلومترشبکه آبرسانی در نایین برای انتقال آب شرب به

مردم شکل بگیرد.

زینلیان از فرمانداران سه شهرستان فریدونشهر، نایین و سمیرم خواست که بر روی عملکرد شبکه آبرسانی به مناطق محروم این شهرستان‌ها نظارت لازم را داشته باشند، بیان داشت: تا آخر خردادماه باید شبکه آبرسانی سه منطقه در

نظر گرفته شده به اتمام برسد.

وی خواستار استمرار نشست‌های جهاد آبرسانی زیر نظر استانداری با متولیان شد و گفت: تنها در لوای هماهنگی و همکاری بین دستگاهی می‌توان هرچه سریعتر آب را بدست مردم مناطق محروم در سطح استان اصفهان رساند.

به گزارش ایرنا، بسیج سازندگی در محور خدمات جهادی، خدمت رسانی، محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی فعالیت می‌کند.