آب پاک و سالم یکی از اساسی‌ترین منابع انسان‌ها برای زندگی بر روی کره زمین است. یکی از روش‌های دست‌یابی به آب سالم تصفیه فاضلاب است. فاضلاب‌ها امروزه یکی از منابع با ارزش و ضروری تامین آب به شمار می‌آیند. در گذشته فاضلاب‌ها به دلایل مختلف به عنوان زباله‌های به درد نخور و بی ارزش شمرده می‌شدند. یکی از راه‌های تصفیه فاضلاب استفاده از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب‌‌ها است.

روش‌های بررسی و بازرسی لوله‌های فاضلاب خانگی و شهری

آب پاک و سالم یکی از اساسی‌ترین منابع انسان‌ها برای زندگی بر روی کره زمین است. یکی از روش‌های دست‌یابی به آب سالم تصفیه فاضلاب است. فاضلاب‌ها امروزه یکی از منابع با ارزش و ضروری تامین آب به شمار می‌آیند. در گذشته فاضلاب‌ها به دلایل مختلف به عنوان زباله‌های به درد نخور و بی ارزش شمرده می‌شدند. یکی از راه‌های تصفیه فاضلاب استفاده از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب‌‌ها است.

روش‌های بازرسی لوله‌های فاضلاب ساختمان

برای خارج کردن فاضلاب از ساختمان و انتقال آن  به سیستم‌های فاضلاب شهری از لوله‌کشی فاضلاب استفاده می‌کنند. در صورت خطا و یا عدم تکامل این سیستم تمام لوله کشی فاضلاب دچار مشکل شده و می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی از نظر مالی و یا محیط زیستی برای ساکنین شود.

به همین منظور پیش از اتمام لوله کشی فاضلاب ساختمان و نهایی کردن آن برای اطمینان از انجام کار به شیوه صحیح باید این لوله کشی را تست یا آزمایش کرد. روش‌های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که بعضی از آنها بسیار تخصصی و برخی دیگر عمومی تر هستند. اگر شما هم در این زمینه سوالی دارید یا دچار مشکلی در سیستم لوله کشی فاضلاب هستید میتوانید با مطالعه این مقاله به  طور کامل روش های تست لوله کشی فاضلاب وعیب یابی آن را بررسی کنید.

تست لوله کشی فاضلاب و هواکش ساختمان در دو مرحله صورت می گیرد و اگر چه انجام این دو مرحله تا حدودی به هم شبیه هستند اما در این مقاله به طور کامل توضیح داده خواهند شد:

تست مقدماتی

در این آزمایش جریان پیشرفت کار لوله کشی مرحله به مرحله یا برای کل سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان انجام می گیرد، این تست را می توان با آب یا هوا انجام داد.

تست نهایی

این تست بعد از اتمام کار لوله کشی فاضلاب ساختمان و نصب کلیه لوازم بهداشتی و اتصالات لوازم مربوط به سیستم لوله کشی انجام می گیرد، انجام این آزمایش با هوا یا دود است.

در ادامه روش تست هر یک را به تفضیل شرح خواهیم داد.

روش تست مقدماتی لوله کشی فاضلاب ساختمان

این آزمایش در جریان پیشرفت کار لوله کشی فاضلاب و هواکش، قسمت به قسمت یا کل لوله کشی، با آب یا هوا و به منظور اطمینان از آب بندی و گاز بندی شبکه لوله کشی فاضلاب انجام می گیرد.اصولا  آزمایش لوله کشی در دو مرحله، قبل از نصب لوازم بهداشتی و بعد از نصب لوازم بهداشتی انجام میگیرد. 

قبل از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی نباید هیچ یک از اجزای لوله کشی با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود چرا که در زمان آزمایش باید تمام اجزای لوله کشی فاضلاب آشکار و قابل بازرسی باشد تا در صورت بروز اشکال و معایبی به راحتی قابل رویت باشد.

تست مقدماتی با آب

یکی از روش های انجام تست لوله های فاضلاب ساختمانی و صنعتی تست با آب است. اساس انجام این تست برای بازرسی لوله از لحاظ نشتی یا مشکل اتصالات می باشد. این آزمایش با رها کردن آب در سیستم مکانیکی لوله کشی انجام میگیرد . این کار به دو صورت قابل اجراست . یا به صورت قسمت به قسمت تست پیش میرود و در صورت تایید سلامت لوله کشی هر قسمت ، قسمت بعدی مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد و یا بررسی به صورت یکجا صورت میگیرد.

در صورتی که تست در یک ساختمان بلند صورت گیرد ، بررسی به صورت قسمت به قسمت صورت میگیرد و در صورت کوتاه بودن مسیر لوله ها میتوان از روش بررسی یکجا استفاده کرد.

قبل از تست مقدماتی با آب اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات دنده ای و پرسی محکم شده باشند. از بسته بودن تمامی درپوش ها نیز مطمئن شوید. نکته مهم در تست لوله کشی فاضلاب با آب میزان فشار آزمایش ۳ متر ستون آب ۳/۰ باراست و در خلال آن هیچ یک از قطعات و اتصالات نباید از خود نشت نشان دهندتست شامل لوله هواکش نمی شود. مدت زمان این تست ۱۵ دقیقه است و در این مدت هیچ یک از اتصالات و لوله ها نباید دارای نشتی آب باشد.

نکته مهم دیگر در تست با آب این است که تمام دهانه های ورودی و خروجی و شاخه های افقی و لوله قائم باید مسدود و آب بندی شود در نظر داشته باشید که برای مسدود کردن لوله ها از موادی که احتمال گرفتگی مسیر لوله ها را در پی دارد استفاده نکنید.

روش‌های بررسی و بازرسی لوله‌های فاضلاب خانگی و شهری

آب پاک و سالم یکی از اساسی‌ترین منابع انسان‌ها برای زندگی بر روی کره زمین است. یکی از روش‌های دست‌یابی به آب سالم تصفیه فاضلاب است. فاضلاب‌ها امروزه یکی از منابع با ارزش و ضروری تامین آب به شمار می‌آیند. در گذشته فاضلاب‌ها به دلایل مختلف به عنوان زباله‌های به درد نخور و بی ارزش شمرده می‌شدند. یکی از راه‌های تصفیه فاضلاب استفاده از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب‌‌ها است.


روش‌های بازرسی لوله‌های فاضلاب ساختمان

برای خارج کردن فاضلاب از ساختمان و انتقال آن  به سیستم‌های فاضلاب شهری از لوله‌کشی فاضلاب استفاده می‌کنند. در صورت خطا و یا عدم تکامل این سیستم تمام لوله کشی فاضلاب دچار مشکل شده و می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی از نظر مالی و یا محیط زیستی برای ساکنین شود.

به همین منظور پیش از اتمام لوله کشی فاضلاب ساختمان و نهایی کردن آن برای اطمینان از انجام کار به شیوه صحیح باید این لوله کشی را تست یا آزمایش کرد. روش‌های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که بعضی از آنها بسیار تخصصی و برخی دیگر عمومی تر هستند. اگر شما هم در این زمینه سوالی دارید یا دچار مشکلی در سیستم لوله کشی فاضلاب هستید میتوانید با مطالعه این مقاله به  طور کامل روش های تست لوله کشی فاضلاب وعیب یابی آن را بررسی کنید.

تست لوله کشی فاضلاب و هواکش ساختمان در دو مرحله صورت می گیرد و اگر چه انجام این دو مرحله تا حدودی به هم شبیه هستند اما در این مقاله به طور کامل توضیح داده خواهند شد:

تست مقدماتی

در این آزمایش جریان پیشرفت کار لوله کشی مرحله به مرحله یا برای کل سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان انجام می گیرد، این تست را می توان با آب یا هوا انجام داد.

تست نهایی

این تست بعد از اتمام کار لوله کشی فاضلاب ساختمان و نصب کلیه لوازم بهداشتی و اتصالات لوازم مربوط به سیستم لوله کشی انجام می گیرد، انجام این آزمایش با هوا یا دود است.

در ادامه روش تست هر یک را به تفضیل شرح خواهیم داد.

روش تست مقدماتی لوله کشی فاضلاب ساختمان

این آزمایش در جریان پیشرفت کار لوله کشی فاضلاب و هواکش، قسمت به قسمت یا کل لوله کشی، با آب یا هوا و به منظور اطمینان از آب بندی و گاز بندی شبکه لوله کشی فاضلاب انجام می گیرد.اصولا  آزمایش لوله کشی در دو مرحله، قبل از نصب لوازم بهداشتی و بعد از نصب لوازم بهداشتی انجام میگیرد. 

قبل از انجام آزمایش و تأیید لوله کشی نباید هیچ یک از اجزای لوله کشی با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود چرا که در زمان آزمایش باید تمام اجزای لوله کشی فاضلاب آشکار و قابل بازرسی باشد تا در صورت بروز اشکال و معایبی به راحتی قابل رویت باشد.

تست مقدماتی با آب

یکی از روش های انجام تست لوله های فاضلاب ساختمانی و صنعتی تست با آب است. اساس انجام این تست برای بازرسی لوله از لحاظ نشتی یا مشکل اتصالات می باشد. این آزمایش با رها کردن آب در سیستم مکانیکی لوله کشی انجام میگیرد . این کار به دو صورت قابل اجراست . یا به صورت قسمت به قسمت تست پیش میرود و در صورت تایید سلامت لوله کشی هر قسمت ، قسمت بعدی مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد و یا بررسی به صورت یکجا صورت میگیرد.

در صورتی که تست در یک ساختمان بلند صورت گیرد ، بررسی به صورت قسمت به قسمت صورت میگیرد و در صورت کوتاه بودن مسیر لوله ها میتوان از روش بررسی یکجا استفاده کرد.

قبل از تست مقدماتی با آب اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات دنده ای و پرسی محکم شده باشند. از بسته بودن تمامی درپوش ها نیز مطمئن شوید. نکته مهم در تست لوله کشی فاضلاب با آب میزان فشار آزمایش ۳ متر ستون آب ۳/۰ باراست و در خلال آن هیچ یک از قطعات و اتصالات نباید از خود نشت نشان دهندتست شامل لوله هواکش نمی شود. مدت زمان این تست ۱۵ دقیقه است و در این مدت هیچ یک از اتصالات و لوله ها نباید دارای نشتی آب باشد.

نکته مهم دیگر در تست با آب این است که تمام دهانه های ورودی و خروجی و شاخه های افقی و لوله قائم باید مسدود و آب بندی شود در نظر داشته باشید که برای مسدود کردن لوله ها از موادی که احتمال گرفتگی مسیر لوله ها را در پی دارد استفاده نکنید.

بازرسی لوله‌های فاضلاب با استفاده از فشار هوا

تست مقدماتی با هوا

مدل دیگر تست لوله های فاضلاب ساختمانی تست مقدماتی با هواست. در خلال این تست لوله هواکش و لوله تخلیه مسدود و هوا با فشار ۲۵ میلی متر ستون آب (۰۲۵/۰ بار) به شبکه تزریق می شود که به مدت ۱۵ دقیقه نباید از خود کاهش فشار نشان دهد. همانند تست با آب در تست با هوا نیز ابتدا خروجی های مسیر و اتصلات لوله ها کاملا مسدود میشود سپس هوا با فشار معینی در لوله ها جریان پیدا میکند. 

زمانی میتوان گفت لوله کشی فاضلاب بدون نقص است که سیستم در حین تست دچار افت فشار هوا نشود. نکاتی وجود دارد که رعایت آنها به استاندارد بودن تست و بررسی لوله ها با استفاده از هوا کمک میکند. این نکات به شرح زیر است:

  • فشار این آزمایش باید ۵ پوند بر اینچ مربع یا همان حدود ۳ متر ستون آب باشد.
  • در هنگام اجرای تست تمامی دهانه های خروجی و ورودی و دهانه های هواکش باید مسدود و هوابند شوند اما نباید از موادی که احتمال ورود آنها به سیستم لوله کشی وجود دارد استفاده کرد.
  • مدت اجرای این تست ۱۵ دقیقه است و فشار آزمایش بدون اضافه کردن هوای اضافی نباید کم شود.
  • اگر فشار آزمایش کاهش یافت باید تمامی اجزا و اتصالات مورد بازرسی قرار گرفته و منبع مشکل پیدا شده و رفع شود.
  • پس از ترمیم قطعه یا اتصال و رفع مشکل باید آزمایش را مجددا تکرار کرد.

تست نهایی

آزمایش نهایی پس از نصب همه لوازم بهداشتی ها و کامل شدن سیستم لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش تست نهایی با دود و گاهی نیز با هوا انجام میگیرد. در این نوع بررسی انتهای لوله اصلی فاضلاب و انتهای لوله های هواکش مسدود میشود و دود با استفاده از ماشین های دودزا با فشار وارد شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش میشود. 

در این آزمایش باید همه سیفون های فاضلاب با آب پر شود. اندازه گیری نیز با فشارسنج صورت میگیرد. فشار آزمایش ۲۵ میلیمتر است و مدت این بررسی باید ۱۵ دقیقه باشد. رعایت نکاتی که در ادامه ذکر میشود به حصول نتیجه بهتر و استاندارد کمک میکند.

  • در مدت آزمایش فشارسنج نباید هیچگونه کاهش فشاری نشان دهد
  • آزمایش باید حداقل سه بار تکرار شود.
  • در صورتی که لوله ها یا فتینگ های شبکه لوله کشی از نوع پی وی سی یا پلی اتیلن باشند این نوع بررسی مجاز نخواهد بود.

بازرسی با دوربین فاضلابی

برای بررسی دقیق تر لوله ها میتوان از دوربین های بازرسی لوله یا ویدئومتری بهره جست. این دوربین ها دستگاهی است که با استفاده از یک کابل مقاوم و با قابلیت نمایش و چرخش ۳۶۰ درجه داخل لوله فرستاده میشود و به واسطه آن عیوب داخل لوله و علت انسداد احتمالی لوله های فاضلاب یا شبکه آب مورد بررسی قرار میگیرد. 

بعضی از این دوربین ها دارای سیستم سوند هستند که به واسطه آن قابلیت مشاهده دقیق محل انسداد لوله فاضلاب و یا شکستگی های احتمالی برای افراد در مرکز کنترل دستگاه فراهم میشود . استفاده از این امکان احتمال بروز خطا را کم میکند و میتوان بدون تقبل هزینه و بروز خطا محل دقیق را شناسایی کرده و با مشاهده علت اصلی بروز عیب به رفع نقص و برطرف کردن عیوب در محل پرداخت.

مدل دیگری از دوربین های ویدئومتری وجود دارد که به دوربین های منهول معروفند و  در سه مدل چاه‌های کوچک و چاه های متوسط و چاه‌های عمیق طراحی و عرضه می شوند این دوربین ها توسط یک کابل مخصوص به داخل چاه فرستاده میشوند ، روی دوربین منبع نور پر قدرتی تعبیه شده است که به دید بهتر کاربر کمک میکند. 

این دوربین قابلیت کنترل و گردش ۳۶۰ درجه دارد و با این تفسیر میتوان به راحتی به بازرسی بدنه چاه  و لوله های بزرگ پرداخت و در صورت ریزش دیواره ها می توان به ترمیم و رفع رسوب در بدنه لوله یا چاه پرداخت. پس میتوان گفت دوربین های بازرسی لوله مصارف گوناگونی در زمینه لوله ها و انشعابات و شبکه های فاضلاب دارند چرا که با صرف هزینه کم میتوان به نتیجه بهینه دست پیدا کرد.

بازرسی با ربات‌های پویشگر

بررسی در مناطقی که لوله های فاضلاب باریک باشد امکان استفاده از کابل یا دوربین را تقریبا ناممکن میسازد. بنابراین استفاده از ابزار دیگری به نام ربات های پویشگر در این گونه موارد به شما کمک خواهد کرد این ربات‌ها هدایت شونده هستند و مجهز به دوربین CCTV می‌باشند، قدرت مانور خوبی دارند و به راحتی از مرکز کنترل می‌شوند. با استفاده از این ربات‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی  در نزدیکی محل بررسی و تست قادر خواهید بود با بررسی دقیق به نتایج کامل دسترسی پیدا کنید. 

این ربات ها با استفاده از فیزیک خاص ظاهری و طراحی مخصوص میتوانند در لوله ها به راحتی طی مسیر کرده و با استفاده از دوربین تعبیه شده در وسیله تصاویر را به مرکز کنترل مخابره کنند. استفاده از این ربات ها به شما امکان میدهد تا بررسی دقیق تری داشته باشید و در صورت بروز هرگونه عیب و مشکلی در خطوط لوله به راحتی محل مورد نظر را تعویض و یا ترمیم کنید. این روش‌ یکی از فناوری‌های جدید در پایش مجاری آب و فاضلابی است.