انجمن شرکت های آب شیرین کن به عنوان مرجع اصلی برنامه ریزی و هماهنگی دربین شرکت های فعال در زمینه شیرین سازی آب به عنوان عضو اصلی هیات مدیره کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار آب و فاضلاب انتخاب و شروع به فعالیت نمود. برنامه های راهبردی این انجمن در خصوص حمایت از تولیدات دانش بنیان تا کنون کمک شایانی به پیشبرد سیاست های خود کفایی در صنعت آب و فاضلاب نموده و از این رو تجربیات ارزشمندی در چرخه فناوری تا بازار خلق نموده اند که میتواند در بخش های حمایتی کانون از شرکت های دانش بنیان و سایر فعالان صنعتی این حوزه راهگشا باشد.