به گزارش خبرنگار ایرنا رضا نصیری روز سه شنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب گناباد افزود: باید در این قرارگاه با مشارکت و حضور مسوولان و دست اندرکاران ذیربط و مالکان و هیات امنای قنوات از ظرفیتهای این بخش برای تامین آب و کاهش مشکلات کمبود منابع آبی در این شهرستان استفاده کرد.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در هر بخشی نتایج خوبی به دنبال داشته است و باید با ایجاد قرارگاه مردمی تامین منابع آبی راهکارهای مقتضی برای کاهش این تنگنا اتخاذ و از ظرفیتهای بین بخشی برای تامین مناسب نیازهای آب مورد نیاز شهروندان بهره گرفت.

فرماندار گناباد با اشاره به ساخت بیش از هفت هزار واحد مسکونی در راستای طرح نهضت ملی مسکن در گناباد و افزایش جمعیت و به تبع آن نیاز آبی در این منطقه گفت: باید با بهره گیری از توان مردمی، قناتها و چاهها و با تعامل و جلب همکاری مالکان آنان برای تامین آب پایدار گناباد برنامه منسجم و هدفمندی داشت.

نصیری افزود: همچنین در کنار این مساله باید از هم اکنون با اجاره و یا خریداری مقادیری از منابع آبی این قناتها برای کاهش مشکلات این بخش اقدام کرد تا در سال آینده برای تامین منابع آبی با مشکل خاصی مواجه نشویم.

آب مورد نیاز مناطق شهری شهرستان گناباد از ۲۲ حلقه چاه عمیق و آب شرب مورد نیاز ۷۵ روستای تحت پوشش نیز از ۴۲ حلقه چاه عمیق، ۱۱ مجتمع آبرسانی و ۹۹ دستگاه منبع آب زمینی و هوایی تامین می شود.

همچنین آب و فاضلاب گناباد با دارا بودن عمیق ترین چاه های آب شرب استان خراسان رضوی با عمق بیش از ۳۰۰ متر در شهر کاخک و بهره گیری از ۳۷ ایستگاه پمپاژ، وظیفه تامین و توزیع آب شرب ۴۸ هزار مشترک چهار نقطه شهری گناباد، بیدخت، کاخک و روشناوند و ۷۵ روستا با جمعیت روستایی ۳۳ هزار نفر و جمعیت شهری۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر را عهده دار است.

امور آب و فاضلاب گناباد دارای ۶۸۹ کیلومتر شبکه توزیع و ۵۰۸ کیلومتر خط انتقال آب است.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است