به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد مهدی اعلایی روز شنبه در نشست شورای حفظ منابع آب استان قزوین افزود: در کنار بهره وری مورد نظر در اجرای طرح بازار آب، باید اصلاح الگوی کشت را نیز به طور جدی پیگیری و عملیاتی کنیم.

استاندار قزوین همچنین گفت: افزایش ضریب تبدیل آب به درآمد یکی از کارویژه های ما در حوزه کشاورزی و آب به شمار می رود و اگر کشاورزان مزه این کار بچشند بدون شک همراهی لازم را با مجریان و دستگاه ها خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب از سوی نهادهای تصمیم گیر، دستگاه های اجرایی و جامعه باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار قزوین در ادامه خواستار نظارت بیشتر و بهتر بر چاه های مجاز به منظور رعایت حد مجاز در برداشت آب و جلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز شد و گفت: باید در این خصوص طرح ویژه ای پیاده و اجرا و گزارش کار مستمر از فعالیت ها در این رابطه ارایه شود.

اعلایی اظهار کرد: قزوین به دلیل صنعتی بودن ظرفیت مناسبی برای استفاده از پساب ها دارد و باید در این رابطه همت جدی تری در استان شکل بگیرد تا شاهد عملیاتی شدن این موضوع باشیم.