آمایش سرزمین به معنای بهره برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است. در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی می شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق است.

سند آمایش سرزمین دارای سه برش ملی، منطقه ای و استانی در مرحله مطالعات و تدوین طرح است. سند آمایش سرزمین به عنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه های توسعه پنج ساله و سایر برنامه های توسعه ای کشور به شمار می رود.

تورج الوانیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با وقوع برخی از مسائل جدید در استان از جمله گرم شدن دمای هوا و بروز خشکسالی، تغییر در رویه استفاده از منابع آبی ضروری است این در حالی است که همدان به عنوان یک استان کشاورزی معرفی شده و ۳۰ درصد اقتصاد استان را این بخش تشکیل می دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان همدان بیان کرد: بخش کشاورزی استان درصد بالایی از منابع آبی را به خود اختصاص داده بنابراین باید با تغییر یا اصلاح الگوی کشت و استفاده از محصولات کم آب بر، این منابع خدادادی را حفظ کرد.

الوانیان ادامه داد: با توجه به کمبود منابع آبی استان باید از ظرفیت گلخانه ها و توسعه این بخش به سمت مدیریت منابع آبی و استحصال آب از چاه ها حرکت کرد لذا این شرایط باید در سند آمایش استان مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا جلسات ارتقای بهره وری با موضوع آب شروع شده و فرهنگسازی، تعیین شاخص، اصلاح شبکه فاضلاب و توجه به استفاده از پساب جزو برنامه‌های اصلی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان همدان گفت: اعتبارات خوبی نیز در سفر رییس جمهور به همدان (مرداد ماه امسال) برای طرح های حوزه آب پیش بینی شد که تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان برای احیای قنات های استان از جمله این اعتبارات است.

الوانیان یادآوری کرد: همدان روزی به عنوان شهر قنات ها معروف بود که این قنات ها با گذر زمان از بین رفته یا با فاضلاب مخلوط شده است بنابراین این قنات ها نیاز به احیا و اصلاح دارد.

وی اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل تصفیه خانه های صنعتی، ۵۰۰ میلیارد تومان برای سد خرمرود تویسرکان، ۲۵۰ میلیارد تومان برای سامانه های نوین آبیاری جهاد کشاورزی و ۶۰ میلیارد تومان برای انتقال پساب همدان را از دیگر مصوبات سفر هیات دولت به استان برای بهره برداری مناسب از آب برشمرد.

استاندار همدان نیز پیشتر اعلام کرد که توجه به اسناد بالادستی به ویژه سند آمایش باید در اجرای طرح های عمرانی، اقتصادی و خدماتی مد توجه جدی قرار گیرد چراکه این سند، نقشه ای مدون برای رسیدن به توسعه پایدار و متعادل با حفظ الزامات زیست محیطی است و تمامی طرح ها و برنامه‌های اجرایی در استان باید بر اساس دستورالعمل ها و پیوست سند آمایش سرزمین باشد.