علی جان صادق پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : شهرهای کازرون ، فیروز آباد ، فسا ، زرین دشت و داراب دچار تنش بیشتری در تامین آب شده اند و اعتباری ویژه برای تامین آب در این شهرستان ها آغاز شده است بطوریکه ۴۰ حلقه چاه آب در این شهرستان ها باید احداث گردد و طرح های اجرایی حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در خصوص تأمین اعتبار برای پروژه های آب و فاضلاب به ویژه در شهرهای دچار تنش آبی بیان داشت: علاوه بر پیگیری و اجرای پروژه ها از محل منابع اعتباری قانون بودجه سالانه ، با حمایت مسئولین استان ، تأمین منابع از سایر ظرفیتهای قانونی و منابع مالی را هم در دستور کار قرار داریم که خوشبختانه توفیقات خوبی در حوزه استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی حاصل شده است.

صادق پور افزود: از جمله ۹۵ میلیارد تومان جهت تاسیسات فاضلاب اقلید از بانک صادرات در مرحله عقد تفاهم نامه هستیم. اخذ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر جهرم در مرحله تعیین شعبه می باشد. اعتباری برابر با ۶۰ میلیارد تومان جهت ایجاد تاسیسات فاضلاب کازرون در مرحله اخذ ضمانت نامه می باشد و مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از بانک رفاه جهت آبرسانی به روستاهای جهرم مراحل اخذ مجوز را طی می کند.

این مقام مسوول افزود: همچنین بهره گیری از بخش خصوصی جهت واگذاری پساب فاضلاب و کاهش هدر رفت آب در شبکه های آب در شهرستان های اقلید ، مرودشت ، نی ریز ، لپویی اقدامات و پیشرفت های خوبی داشته است .

این مقام مسئول آب استان فارس در توضیح اقدامات پیشگیرانه در شهرها و روستاهایی که در خصوص ایجاد تنش آبی در آنها نگرانی وجود دارد نیز اظهار کرد : در موضوع ایجاد تنش آبی به علت از بین رفتن منابع آب سطحی و زیر زمینی در ۵ شهر و حدود ۲۰ روستا در شهرستانهای کازرون ، فیروزآباد ، فسا ،زرین دشت و داراب طی مدت ۲ ماه گذشته اقدام به حفر و تجهیز ۱۰ حلقه چاه ، کف شکنی ۴ حلقه و برق رسانی و تجهیز ۴۰ حلقه چاه و چشمه اقدام شده است.