علی سلاجقه روز جمعه و همزمان با سومین روز هفته دولت در مراسم  آغاز عملیات اجرایی فاز سوم طرح انتقال پساب شهر بندرعباس افزود: سالانه ۳۶ میلیون متر مکعب فاضلاب از بندرعباس وارد خلیج فارس می شود که طرح انتقال پساب برای توقف این روند بوده و در حقیقت هدیه زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی دولت به مردم است.

وی تاکید کرد: غرب شهر بندرعباس دیگر تحمل  بارگزاری (جانمایی و ایجاد) واحدهای صنعتی بیشتر را ندارد اما صنایع پیشرفته (های‌تک) و شرکت های دانش بنیان می توانند ظرفیت های جدید منطقه باشند.

رییس سازمان محیط زیست تأکید کرد: با توسعه صنعتی مخالف نیستیم اما  فواید زادآوری ها و اکوسیستم های دریایی و آنچه دریا به مردم می دهد با مجموع سرمایه گذاری های انسانی قابل مقایسه نیست و بر اساس همین قیاس و استدلال باید اجازه دهیم ارتباط بین دریا، طبیعت و مردم بندرعباس حفظ شود و به حیات طبیعی خود ادامه دهد.

سلاجقه متذکر شد: سازمان محیط زیست در رویکرد جدید خود، زیست بوم دریایی را مورد پایش جدی قرار می دهد و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی، کشتیرانی و سایر فعالیت های دریایی با دقت در آب های جنوبی مورد بررسی مستمر قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: صنایع باید صدمه‌هایی را که به محیط زیست زده اند جبران کنند و مشارکت در طرح انتقال پساب بندرعباس و تصفیه و انتقال روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار متر مکعب فاضلاب یکی از مصادیق این ادای دِین است.

فاز سوم طرح ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال پساب تصفیه شده به صنایع غرب این شهر روز جمعه با حضور معاون رییس جمهور و استاندار هرمزگان آغاز شد.

اعتبار فاز سوم ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.