ناصر اکبری روز  یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اعتبار یاد شده باید از محل اعتبارات محرومیت زدایی تامین و اختصاص یابد تا  این روستاها تحت پوشش آبرسانی پایدار قرار بگیرد و این در حالیست که  تامین آب شرب تمامی روستاها هدف نهایی شرکت آب و فاضلاب استان است که در صورت تامین اعتبار تا سه سال آینده محقق خواهد شد.

وی همچنین  از آغاز طرح آبرسانی به ۲ مجتمع روستایی "لای سیاه " و " کوهستان بهارستان"  در شهرستان نایین خبر داد و گفت: این عملیات اواخر فروردین ماه سال جاری به همت قرارگاه بسیج سازندگی آغاز شد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ارتقای کمی و کیفی آبرسانی به  ۴۵۰ روستا در سطح استان اصفهان را از اهداف طرح محرومیت زدایی  در منطقه دانست و گفت: این طرح نیز در صورت تامین چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اجرا در می آید.

وی افزود:  از مجموع  هزار  و ۳۰۲ روستای استان اصفهان، ۹۴۹ روستا تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارد.

اکبری تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های مستمر و کاهش آبدهی منابع محلی، آب مورد نیاز ۳۰۵ روستا در طول سال به صورت سیار تامین شود که تعداد آن ها در ماه های گرم سال به ۳۵۶ روستا می رسد.

وی ادامه داد: آبرسانی سیار سال گذشته در پی افزایش دمای هوا  با ۴۰ دستگاه تانکر سیار به مناطقی که با کاهش فشار و یا قطع آب مواجه شده بودند، صورت گرفت.

به گزارش ایرنا،  شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ شامل ۵۷ شهر و ۳۸۰ روستا با کمبود آب به میزان ۳.۲ تا ۴.۳ هزار  لیتر در ثانیه مواجه است که امید می رود با اتمام و تحویل سامانه دوم آبرسانی به اصفهان توسط شرکت آب منطقه ای، بخشی از این مشکل برطرف شود.