به گزارش ایرنا، هاشم امینی سه‌شنبه‌شب در بازدید از پروژه‌های آب شیرین‌کن شهر بوشهر اظهار کرد: در این راستا در شهرستان‌های استان بوشهر پروژه‌های متعددی در حوزه آبرسانی در حال احداث است.

وی بیان کرد: با تاکید وزارت نیرو برای عبور بدون مشکل از تابستان و تامین آب مشترکان  به نحو مطلوبی انجام شده است که در این زمینه یکی از استان‌های مورد توجه استان بوشهر است.

امینی ادامه داد: خوشبختانه پروژه‌ها در حوزه جهاد آبرسانی برای روستاها و شهرهای متعدد استان بوشهر با روند مناسبی در حال اجرا است.

وی گفت: در بازدید از این پروژه‌ها مقرر شده اعتبارات خوبی به این پروژه‌ها و به ویژه در حوزه آب شیرین‌کن های شهرستان‌های استان بوشهر را به ویژه بوشهر، تنگستان و همچنین پروژه آبرسانی سیراف-جم تزریق شود.

امینی ادامه داد: با توجه به پروژه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای شهرستان‌های استان بوشهر یک اطمینان خاطر مناسبی برای تامین آب و بهداشت آن ایجاد می‌شود. تاکید ویژه وزارت نیرو استفاده از آب دریا برای تامین آب شرب

است که در این بخش زیرساخت‌های بسیار خوبی در استان بوشهر ایجاد و افق روشنی برای استان ترسیم شده است.

وی افزود: توسعه این زیرساخت‌ها از سنوات قبل معطل مانده بود مه اکنون با کارهای انجام شده امید است بتوان از این ظرفیت تامین آب شرب بخوبی استفاده کرد.

امینی بیان کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته میزان تولید آب از آب شیرین کن ها در استان بوشهر در سال های آینده چند برابر خواهد شد و در کنار این ظرفیت نگاه به آب‌های استان همجوار و همچنین خط کوثر نیز به صورت ویژه

دنبال خواهد شد.
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یادآور شد: سال‌های آتی میزان برداشت آب استان بوشهر از آب شیرین کن‌ها چند برابر خواهد شد و در کنار آن نگاهی نیز به آب های سطحی همجوار و بویژه خط کوثر

خواهیم داشت.

امینی اضافه کرد: ر جهاد آبرسانی که برای نخستین بار در کشور  توسط دولت سیزدهم آغاز شده آبرسانی به روستاها با ظرفیت خوبی محقق شده است.

وی یادآور شد: در استان بوشهر نیز اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه ‌های آبرسانی در روستاها اجرایی شده است که این مهم نویدبخش تامین آب پایدار روستاهای است.